medlingsbyran.ax

Medlare

Sedan starten år 2006 har Ålands medlingsbyrå utbildat ett 60-tal personer till frivilliga medlare. I hela Finland finns idag över 1200 aktiva medlare i brott och tvister. Till medlare utbildas personer med olika bakgrund, ålder, kön, yrkeserfarenheter och språkkunskaper – tillsammans kompletterar vi varandra! Hösten 2020 hölls  grundkursen i medling och restorativ rättvisa som ger rättigheten att verka som frivillig medlare. Grundkurser hålls i regel vart femte år.  

Här kan du lyssna på ett radioinslag där medlingsansvarig berättar om kursen!