medlingsbyran.ax

Förbered dig för en medling

  • Tänk gärna igenom på förhand det som har hänt och hur det har känts, för att förbereda dig på att återge det för den andra parten och medlarna under mötet. Om du känner dig osäker eller har frågor, kan du alltid be om att få träffa medlarna innan själva medlingsmötet på ett s.k. förmöte, där bara du och medlarna deltar. 
  • För att underlätta medlingsmötets gång är det bra att målsägande tar med sig bankkontouppgifter samt kvitton och andra nödvändiga handlingar av de eventuella kostnader, som fallet förorsakat.
  • Meddela gärna till medlingsbyrån på förhand om du som målsägande har ersättningskrav och isåfall i vilken form (pengar, arbetsersättning) och hur mycket.

Den här videon på ca en halv timme från Helsingfors medlingsbyrå går igenom en exempelmedling, och kan vara bra att titta på om man är nyfiken på hur en medling kan gå till. De flesta medlingar följer samma struktur. Videon är på finska men är textad till svenska.

Att tänka på efter en medling

  • Medlingsbyrån informerar polisen och/eller åklagaren om medlingens slutresultat om föremålet för medling är ett brott.
  • Om det i avtalet finns en överenskommelse om att medlingsbyrån följer upp att avtalet fullgjort (t.ex. en ersättning betalas) är det bra om parterna själva meddelar medlingsbyrån om att avtalet är fullgjort
  • • Ifall ärendet ännu behandlas muntligt i rätten, bör parterna ta med avtalet till domstolsbehandlingen. I domstolsbehandlingen bör parterna nämna att ärendet har medlats och be att domstolen fastställer medlingsavtalet, ifall ersättningarna inte är betalda i det skede då ärendet behandlas i rätten
  • Ifall ärendet behandlas i rätten och ersättningarna man kommit överens om i medlingen blir obetalda, kan målsägande vid behov bekräfta avtalet i civilrättslig process. Att bekräfta avtalet är avgiftsbelagt, och den part som begärt att det bekräftas måste till en början betala det. Parterna kan i all fall kräva att den som brutit avtalet kan tvingas ersätta: – i avtalet överenskomna ersättningar med ränta -kostnader för att fastställa avtalet -andra utgifter som målsägande orsakats pga att avtalet brutits.

Vi behöver din feedback!

Medlingstjänsterna utvecklas hela tiden på basen av användarnas utvärdering. Därför är vi jättetacksamma om du efter medling fyller i en enkät på THL:s hemsida. Ris och ros välkommet! TACK!